Rejestracja nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych.

Możesz korzystać z usług Serwisu bezpłatnie (przez okres 3 miesięcy), lub płatnie (od razu lub po okresie tych 3 darmowych miesięcy). Ponieważ wszystkie płatności za usługi naszego serwisu są pobierane "z góry" (prepaid), nigdy nie będzie miała miejsce sytuacja, w której narażasz się na jakiekolwiek roszczenie finansowe. Dostęp do usług wygasa automatycznie (w przypadku braku zapłaty), nic nie trzeba nigdzie zgłaszać, wypowiadać czy pisać rezygnacji.

      Rejestracja

    •  
    •